Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hvordan søke

Søkeren er selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn relevant dokumentasjon.


Når du fyller kravene for å kunne godkjennes som spesialist, sender du søknadsskjema for spesialistgodkjenning, som du finner på vår skjemaside for spesialistgodkjenning. Når søknaden er gjort klar, med alle vedleggene fra din side, må den sendes som vanlig brev. 

Dette er fordi NFF trenger din originale underskrift på søknaden og kopi av alle vedleggene.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.

Brevet stiles til: 
NFF 

Boks 147 Sentrum

0102 Oslo

Behandling av søknaden 
Søknaden vil først bli behandlet av NFFs sekretariat, og du vil få beskjed om din dokumentasjon er korrekt og tilstrekkelig. Sentralstyret godkjenner spesialister to ganger årlig; på sitt første møte etter 1. januar og 1. juli. På grunn av behandlingstiden må søknaden være sendt til NFF minst tre måneder før disse datoene. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før diplom blir utsendt. 
 
Et ekspedisjonsgebyr på kr 1 530,- per 1.1.2019, vil bli ilagt når søknad er godkjent.

Dersom en ikke blir innstilt til godkjenning av Sentralstyret etter søknad om godkjenning, har en adgang til å anke til NFFs Ankeutvalg. Også avslag på deler av søknad om godkjenning kan ankes.

Spørsmål? Bruk kontaktskjemaet på nettsidene, eller send en melding direkte til spesialist@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner