Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hvordan søke

Søkeren er selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn relevant dokumentasjon.


Søknadsskjema for spesialistgodkjenning finner du på vår skjemaside for spesialistgodkjenning. Når søknaden er klargjort, med alle vedleggene nummerert, sendes den som vanlig brev. Dette fordi NFF trenger din originale underskrift på søknaden og kopi av alle vedleggene.

Brevet stiles til: 
NFF 

Boks 147 Sentrum

0102 Oslo

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.

Behandling av søknaden 
Søknaden behandles først av NFFs sekretariat, og du vil få beskjed om din dokumentasjon er tilstrekkelig. Forbundsstyret godkjenner spesialister to ganger årlig, i forkant av 1. januar og 1. juli. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før diplom blir utsendt. 
 
Et ekspedisjonsgebyr på kr 1 560,- vil bli ilagt når søknad er godkjent.

Ved avslag på søknad i Forbundsstyret har en adgang til å anke til NFFs Ankeutvalg. Også avslag på deler av søknad om godkjenning kan ankes.

Ved spørsmål bruk kontaktskjemaet på nettsidene, eller send en melding direkte til spesialist@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner