Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Praksis - generell og veiledet

For å få godkjent praksis må du ha både generell praksis og veiledet praksis, samt hospitering på annet tjenestenivå. 


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner