Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hva kreves for å bli spesialist

Medlemskap i NFF er en forutsetning. Søknadsfrister for å søke om å bli spesialist er 1. mars og 1. september.


For å bli spesialist må du ha en masterutdanning, enten fysioterapifaglig eller helsefaglig. I tillegg må du ha to årsverk* (minimum 50% stilling per år) i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst tidspunkt etter autorisasjon. Du må også ha ett eller to årsverk* veiledet praksis i spesialistfeltet, tatt etter masterutdanning, og et 24 timers nettbasert kurs i veiledning. Gjennom dette skal du dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.

Veileder skal primært være spesialist innen samme spesialistområdet. Før du påbegynner veiledet praksis skal plan for veiledningen sendes til NFF, spesialist@fysio.no. Benytt skjema på nettsidene.

Følgende 5 vilkår må være oppnådd for å kunne bli spesialist i NFF:

  1. Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  2. Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120stp)
  3. Praksis - generell og veiledet
  4. Kompetansemål
  5. Nettkurs i veiledning

* Ett årsverk = 100 % stilling i ett år, inne spesialistfeltet. For at praksis skal være tellende må det være minimum 50% stilling. Dersom du arbeider i 50% tar det 6 år før du har 3 årsverk praksis.

Under "Relaterte dokumenter" på denne siden finner du en kortversjon av NFFs spesialistordning og et veiledningshefte som skal hjelpe deg på veien til å bli spesialist.

Ekspedisjonsgebyr i 2021 for å bli spesialist: kr 1 560,-

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner