Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fornyet godkjenning

VIKTIG INFORMASJON!   Nye regler for fornying av spesialitet; ved for sen søknad kreves en mastergrad da du vil bli vurdert ut ifra ny ordning. Husk derfor å fornye spesialiteten din innen riktig tid!


Spesialister MNFF må fornye spesialiteten sin hvert 7. år for å beholde spesialisttittelen.To måneder før spesialiteten går ut er søknadsfrist for å sende søknad om fornyet godkjenning;  altså hhv 1.5 og 1.11. Fornyer du ikke spesialiteten din i tide, må du nå etter ny ordning ha mastergrad, oppnå beskrevne kompetansemål og gjennomføre veiledet praksis for å bli spesialist. 

Seksjon for Fag- og helsepolitikk anbefaler alle å fornye sin spesialitet etter nytt regelverk – se kriterier for dette.

Søknad - fornyet godkjenning

To måneder før spesialistgodkjenningen utløper (1. mai og 1. november), må du sende inn søknad om fornyet godkjenning. Det søkes om fornyet godkjenning på eget skjema. Søknaden sendes som vanlig brev. Dette er fordi NFF trenger din originale underskrift på søknaden, og vedleggene nummereres etter skjemaoppsettet. 

Brevet stiles til:
NFF
Boks 147 Sentrum 
0102 Oslo

Søknad om fornyet godkjenning blir behandlet i Seksjon for Fag- og helsepolitikk. Der det må gjøres endringer av prinsipiell karakter, drøftes søknaden med den aktuelle faggruppen og eventuelt Fag-og utdannelsespolitisk utvalg. 

Avslag på søknad om fornyet godkjenning kan ankes til Ankeutvalget etter samme regler som avslag på søknad om godkjenning. Dersom en ikke får fornyet godkjenningen, mister en retten til å kalle seg spesialist i fysioterapi MNFF.

Ekspedisjonsgebyr i 2019: fornyet spesialistgodkjenningen kr 660,-

Dersom du har ytterligere spørsmål, send e-post til spesialist@fysio.no.

Les om kollegaveiledning

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner