Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fornyet godkjenning

Spesialister MNFF må fornye spesialiteten sin hvert 7. år for å beholde spesialisttittelen. Søknadsfrist for fornyet godkjenning  er 1.5 og 1.11. Fornyer du ikke spesialiteten din i tide, må du nå etter ny ordning ha mastergrad, oppnå beskrevne kompetansemål og gjennomføre veiledet praksis for å bli spesialist.


Søknad - fornyet godkjenning

NB! Skal du fornye din spesialitet og har blitt rammet av at aktivitetene er avlyst /umulig å gjennomføre på grunn av koronasituasjonen? Du vil kunne få en særskilt vurdering på individuelt grunnlag. Ta kontakt med oss på spesialist@fysio.no 

***************

To måneder før spesialistgodkjenningen utløper (1. mai og 1. november), må du sende inn søknad om fornyet godkjenning. Det søkes om fornyet godkjenning på eget skjema. Søknaden sendes som vanlig brev. Dette er fordi NFF trenger din originale underskrift på søknaden og originalt diplom, samt kopi av alle vedleggene. Vedleggene nummereres etter skjemaoppsettet.  

Brevet stiles til:
NFF
Boks 147 Sentrum 
0102 Oslo

Søknad om fornyet godkjenning blir behandlet i Seksjon for fag- og helsepolitikk. Der det må gjøres endringer av prinsipiell karakter, drøftes søknaden med den aktuelle faggruppen og eventuelt Fag-og utdanningspolitisk utvalg. 

Avslag på søknad om fornyet godkjenning kan ankes til Ankeutvalget etter samme regler som avslag på søknad om godkjenning. Dersom en ikke får fornyet godkjenningen, mister en retten til å kalle seg spesialist i fysioterapi MNFF.

Ekspedisjonsgebyr i 2022: Fornyet spesialistgodkjenning kr 700,-

Ved spørsmål bruk kontaktskjemaet på nettsidene, eller send en melding direkte til spesialist@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner