Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Generell praksis

Med generell praksis mener vi 2 årsverk innen spesialistområdet, fortrinnsvis før 1 år veiledet praksis.

Viktig informasjon:

En må ha 3 eller 4 årsverk* i spesialistfeltet tilsammen. Om en må ha 3 eller 4 år er avhengig av type mastergrad. Har en ikke 2 årsverk i spesialistområdet før master utdannelsen, forskyves årene til etter masterutdannelsen. 

* Ett årsverk = 100 % stilling i ett år, innen spesialistfeltet. For at praksis skal være tellende må det være minimum 50% stilling. Dersom du arbeider i 50% tar det 6 år før du har 3 årsverk praksis.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner