Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ankeutvalget


Dersom seksjon for fag- og helsepolitikk avslår din søknad om fornyet spesialistgodkjenning, kan du sende en anke til ankeutvalget.

Ankeutvalget skal ta utgangspunkt i tilsvarende dokumentasjon seksjon for fag- og
helsepolitikk hadde tilgjengelig når de vurderte søknaden.

Fristen for å anke er 4 uker etter medlemmet mottok avslag på sin søknad.

Anken sendes til:

Ankeutvalget v/Norsk Fysioterapeutforbund

Postboks 147 Sentrum

0102 Oslo

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner