Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Anke

Dersom en ikke blir innstilt til godkjenning av Forbundsstyret etter søknad om godkjenning eller fornyet godkjenning som spesialist, har en adgang til å anke til NFFs ankeutvalg.


Avslag av godkjenning eller fornyet godkjenning, samt avslag på andre deler av søknad kan ankes. Ankeutvalget vurderer søkerens kvalifikasjoner ut fra den samme dokumentasjonen som den Forbundsstyret tok stilling til. 

Ankefristen er fire uker. Det er ikke utformet eget skjema for å anke. 

Anken stiles til: 

Ankeutvalget 

NFF
Boks 147 Sentrum 
0102 Oslo

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner