Spesialistgodkjenning

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 14 spesialiteter. Her vil du finne informasjon om hvordan du går frem for å bli spesialist, eller hvordan du kan fornye din spesialitet. Fagseksjonen anbefaler alle spesialister å fornye sin spesialitet etter nytt regelverk – se kriterier for dette

Beskrivelse av en spesialist i NFFs spesialistordning:

En spesialist er en fysioterapeut som formelt, gjennom utdannelse, klinisk praksis, veiledet praksis, hospitering og veiledningskurs har dokumentert sin evne til å anvende klinisk kompetanse i tverrfaglig samarbeid, og bidra til fagutvikling i helsetjenesten i et definert klinisk fagområde. Med avansert klinisk kompetanse mener at vedkommende skal kunne vurdere og håndtere komplekse situasjoner innenfor det definerte fagområdet.


Hvordan søke

Søkeren er selv ansvarlig for å fremskaffe og sende inn relevant dokumentasjon.Skjema

Her finner du søknadsskjema og andre skjema som er aktuelle for dokumentasjon av praksis, hospitering mm. 


Anke

Hvis Forbundsstyret avslår din søknad om godkjenning som spesialist, eller sekretariatet avslår din søknad om fornyet godkjenning, har du mulighet til å anke i NFFs ankeutvalg. 

Fornyet godkjenning

Spesialister MNFF må fornye spesialiteten sin hvert 7. år for å beholde spesialisttittelen. Søknadsfrist for fornyet godkjenning  er 1.5 og 1.11. Fornyer du ikke spesialiteten din i tide, må du nå etter ny ordning ha mastergrad, oppnå beskrevne kompe ...Kollegaveiledning

Det er krav om gjennomført deltakelse i NFFs kollegaveiledningsgruppe, eller tilsvarende i løpet av de siste 7 årene (jmfr landsmøtevedtak i 2004):for å opprettholde spesialistgodkjenningen.