Spesialistgodkjenning

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 14 spesialiteter. 

En spesialist (MNFF) er en fysioterapeut som gjennom utdannelse, klinisk- og veiledet praksis, hospitering og veiledningskurs har dokumentert sin evne til å anvende klinisk kompetanse i et tverrfaglig samarbeid. Spesialisten bidrar til fagutvikling i helsetjenesten- og skal kunne vurdere og håndtere komplekse situasjoner innenfor det definerte fagområdet.