Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regler ved fravær fra kollegaveiledningsgruppe


Dersom sykdom inntreffer etter at kollegaveiledningsgruppen er påbegynt refunderes ikke deltakeravgiften. En deltaker som har over 20% fravær fra gruppe på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn, kan det tilbys inntil 2 timer individuell veiledning til å oppnå timer tilsvarende over 80% tilstedeværelse (13,6 timer) dersom veileder har anledning til dette. Deltaker betaler timesats for individuell veiledning kr. 520,-

Ved større fravær enn 5 timer henvises deltaker til å delta i ny gruppe og betale ny deltakeravgift. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner