Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regler for deltakelse og avmelding


Tildeling av plasser

Plasser tildeles fortløpende i den rekkefølge som NFF mottar dem, og du vil få tilsendt en bekreftelse med det samme. Nærmere informasjon om gjennomføring av kollegaveiledningsgruppen sendes av veileder, i etterkant av påmeldingsfristens utløp. 

Antall ledige plasser er synlig i kursannonsen. Dersom du melder deg på en fulltegnet gruppe innen påmeldingsfristens utløp, vil du bli stående på venteliste. Det er ikke mulig å melde seg på en kollegaveiledningsgruppe etter påmeldingsfristens utløp.

Betaling av deltakeravgift 

Ved påmelding kan man velge om man ønsker å betale deltakeravgiften direkte, eller motta faktura til seg selv eller arbeidsgiver. Faktura blir sendt ut i forkant av første samling. 

Dersom det er arbeidsgiver som skal betale fakturaen, må man ved påmelding informere om kostnadssted og referanse- eller bestillingsnummer til arbeidsgiver. Sørg alltid for å oppdatere informasjon om ditt arbeidssted under «Min profil».

Er du ikke medlem i NFF? Dersom du velger å melde deg inn i NFF når du melder deg på, vil du få redusert deltakeravgift/medlemspris. 

Deltakerbevis

Deltakerbevis utstedes og mottas på e-post om lag én uke etter endt kollegaveiledningsgruppe. For å få godkjent deltakelse forutsettes følgende:
- minimum 80% tilstedeværelse 
- obligatoriske aktiviteter må være godkjent

Dersom man på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn overstiger maksgrensen på 20% fravær, kan man (med forbehold om at veileder har anledning) betale for inntil 2 timer individuell veiledning for å oppnå kravet om godkjent deltakelse. Timesats for individuell veiledning er kr 530. Dersom fraværet overstiger 5 timer, må deltakeren delta i ny gruppe og betale ny deltakeravgift. 

Avmelding 

Avmelding registreres på "Min Side" eller ved å sende e-post til kollegaveiledning@fysio.no

Så lenge avbestillingen registreres innen påmeldingsfristen, er gebyret kr 400. Avmelding etter påmeldingsfristen og frem til 14 dager før oppstart er på kr 800. Når avmelding registreres etter dette, må man betale deltakeravgiften i sin helhet. Gebyr for avbestilling forårsaket av sykdom er kr 800, med forbehold om at legeerklæring sendes til NFF. Dersom sykdommen inntreffer etter at kollegaveiledningsgruppen er påbegynt refunderes ikke deltakeravgiften.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner