Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisering, opptak og avmelding


NFF setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermiddagstid over en 4-9 mnd periode eller over 2 ganger 2 dagers samlinger. Det må være min. fem deltakere for å starte opp en gruppe. Det lyses ut grupper i de største byene med oppstart i vår- og høstsemesteret, se kurskalenderen/veiledning. Grupper kan også tilbys basert på lokale initiativ. NFF har veiledere som kan lede kollegaveiledningsgrupper i nesten alle fylker. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg minimum fire kolleger og send e-post til kollegaveiledning@fysio.no for nærmere info.

Påmeldingen er bindende. Opptak til kollegaveiledning foretas etter påmeldingsfristen eller når minimum 5 påmeldte i gruppen. Ved avmelding etter opptak påløper avmeldingsgebyr på kr 800,-.  Hele avgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to uker før første samling. Avbestilling grunnet sykdom belastes med et gebyr på kr 800,- helt frem til første samling. Legeattest må sendes til NFF (kollegaveiledning@fysio.no). Ved uteblivelse fra kollegaveiledningsgruppe refunderes ikke deltakeravgiften.

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. Se her hvilke grupper som er tilgjengelige akkurat nå. Oppstart blir når det er mange nok i gruppen. 

Oversikt planlagte kollegaveiledningsgrupper finner du her 

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner