Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisering og oppstart


NFF setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermiddagstid over en 4-9 mnd periode eller over 2 ganger 2 dagers samlinger. Det må være min. fem deltakere for å starte opp en gruppe. Det lyses ut grupper i de største byene med oppstart i vår- og høstsemesteret, se kurskalenderen. Grupper kan også tilbys basert på lokale initiativ. NFF har veiledere som kan lede kollegaveiledningsgrupper i nesten alle fylker. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med Áslaug Skúladóttir på as@fysio.no eller tlf. 402 38 662 for nærmere info.

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. Se her hvilke grupper som er tilgjengelige akkurat nå. Oppstart blir når det er mange nok i gruppen. 

Oversikt planlagte kollegaveiledningsgrupper finner du her 

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner