Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppfølgingsgruppe veiledning


Gruppens deltagere bestemmer selv hvor mange ganger per halvår de skal møtes. Forutsetningen for å delta er tidligere deltagelse på kollegaveiledningsgruppe. Gruppen kan enten fortsette med samme veileder, eller gruppen settes sammen på ny.

Deltagelse i gruppen godkjennes som veiledning i forhold til spesialiteten, under forutsetning av gruppen har vært samlet i minimum 17 timer til sammen. For å dokumentere dette skal følgende skjema fylles ut:

For ytterligere informasjon: kollegaveiledning@fysio.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner