Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppfølgingsgruppe


Dersom deltakerne i etterkant av en kollegaveiledningsgruppe ønsker å fortsette med veiledning - er det mulig å starte en oppfølgingsgruppe. I slike tilfeller bestemmer gruppen selv hvor ofte og hvor mange ganger man skal møtes. Gruppen kan fortsette med samme veileder, eller settes sammen på ny. 

Deltagelse i en oppfølgingsgruppe godkjennes som krav om kollegaveiledning iht. fornying av spesialitet, under forutsetning om at gruppen har vært samlet i minimum 17 timer totalt. Fremmøte registreres i en fremmøteprotokoll og sendes til kollegaveiledning@fysio.no

Timesatser 2022 

  • Gruppe på 2 deltakere: 480,-
  • Gruppe på 3 deltakere: 320,-
  • Gruppe på 4 deltakere: 240,-
  • Gruppe på 5 deltakere: 195,- 
  • Gruppe på 6 deltakere: 175,-
Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner