Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFFs retningslinjer for avmelding


Påmeldingen er bindende. Opptak til kollegaveiledning foretas etter påmeldingsfristen eller når minimum 5 påmeldte i gruppen. Ved avmelding etter opptak påløper avmeldingsgebyr på kr 300,-. Hvis avmeldingen skjer etter betalingsfristen vil du bli belastet med hele deltakeravgiften. Ved uteblivelse fra kollegaveiledningsgruppe refunderes ikke deltakeravgiften. Hvis du avbestiller på grunn av sykdom, vil du bli belastet med et avmeldingsgebyr uansett når avbestillingen skjer. I slike tilfeller må legeattest sendes NFF. Ved sykdom etter gruppens start refunderes ikke deltakeravgiften.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner