Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Håndbok for kollegaveiledning


Norsk Fysioterapeutforbund har utarbeidet en håndbok i kollegaveiledning. Her får du nyttig informasjon om hva kollegaveiledning er, og hva du kan forvente deg som deltaker. Det forventes at deltakere har lest håndboken før første møte i kollegaveiledningsgruppe.

Her kan du laste ned håndbok for kollegaveiledning.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner