Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Håndbok for kollegaveiledning


Norsk Fysioterapeutforbund har utarbeidet en håndbok som inneholder nyttig informasjon om hva kollegaveiledning er - og hva du kan forvente deg som deltaker i en gruppe.

Det forventes at du som deltaker har lest denne i forkant av første samling. Last den ned her: håndbok for kollegaveiledning.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner