Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fagressurser

Lenking til og informasjon om nyttige fagressurser for fysioterapeuter.


Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, retningslinjer og veiledere, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for fysioterapeuter og annet helsepersonell.

E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis

E-læringskurs i kunnskapsbasert praksis er en av kunnskapsressursene for helsepersonell som er kostnadsfritt tilgjengelig for helsepersonell på Helsebiblioteket.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner