Kompetanseutvikling

Nettsidene om spesialistordningen er under revidering. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt!


Spesialitetene i NFF

Nettsidene om spesialistordningen er under revidering. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt! NFF har 14 spesialiteter i fysioterapi. 

Spesialistgodkjenning

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 14 spesialiteter. Her vil du finne informasjon om hvordan du går frem for å bli spesialist, eller hvordan du kan fornye din spesialitet. Fagseksjonen anbefaler alle spesialister å fornye sin spesialitet etter nytt regelverk – se kriterier for dette

Beskrivelse av en spesialist i NFFs spesialistordning:

En spesialist er en fysioterapeut som formelt, gjennom utdannelse, klinisk praksis, veiledet praksis, hospitering og veiledningskurs har dokumentert sin evne til å anvende klinisk kompetanse i tverrfaglig samarbeid, og bidra til fagutvikling i helsetjenesten i et definert klinisk fagområde. Med avansert klinisk kompetanse mener at vedkommende skal kunne vurdere og håndtere komplekse situasjoner innenfor det definerte fagområdet.

Kollegaveiledning

NFF tilbyr kollegaveiledningsgrupper jevnlig, over hele landet. Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe får du mulighet til å oppdage nye sider ved deg selv og utvikle deg som fagperson - i fellesskap med yrkeskolleger og en erfaren veileder. 

Takstkompetanse

NFF forvalter retten til takskompetanse på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. NFF har ansvar for å vurdere kompetanse i forhold til kriterier som framkommer i forskrift og rundskriv. Dette gjelder nå for fem takster/bidrag.

Fagressurser

Lenking til og informasjon om nyttige fagressurser for fysioterapeuter.

Spesialistordningen

Spørsmål om NFFs spesialistordning? Sjekk om du finner svaret under "Spørsmål og svar". Du kan også bruke kontaktskjemaet på nettsidene, eller sende en melding direkte til spesialist@fysio.no.

Veiledning på telefon er begrenset til tirsdager kl. 1400–1500 og torsdager kl. 1100–1200.