Kompetanseutvikling

Nettsidene om spesialistordningen er under revidering. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt!


Spesialitetene i NFF

Nettsidene om spesialistordningen er under revidering. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt! NFF har 14 spesialiteter i fysioterapi. 

Spesialistgodkjenning

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 14 spesialiteter. Her vil du finne informasjon om hvordan du går frem for å bli spesialist, eller hvordan du kan fornye din spesialitet. Fagseksjonen anbefaler alle spesialister å fornye sin spesialitet etter nytt regelverk – se kriterier for dette. Noen av lenkene på våre spesialistsider fungerer dessverre ikke lenger, men vi arbeider med å få ryddet opp i dette. Oppdatert informasjon vedrørende ny spesialistordning følger snarlig.

Beskrivelse av en spesialist i NFFs spesialistordning:

En spesialist er en fysioterapeut som formelt, gjennom utdannelse, klinisk praksis, veiledet praksis, hospitering og veiledningskurs har dokumentert sin evne til å anvende klinisk kompetanse i tverrfaglig samarbeid, og bidra til fagutvikling i helsetjenesten i et definert klinisk fagområde. Med avansert klinisk kompetanse mener at vedkommende skal kunne vurdere og håndtere komplekse situasjoner innenfor det definerte fagområdet.

Kollegaveiledning

NFF tilbyr kollegaveiledningsgrupper jevnlig - og spredt rundt i landet. Ved å delta i kollegaveiledningsgruppe får du mulighet til å oppdage sider ved deg selv – og utvikle deg som fagperson, i et fellesskap med kolleger og en erfaren veileder.

Takstkompetanse

NFF forvalter retten til takskompetanse på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. NFF har ansvar for å vurdere kompetanse i forhold til kriterier som framkommer i forskrift og rundskriv. Dette gjelder nå for fem takster/bidrag.

Telefontider for spesialistordningen

Spørsmål om NFFs spesialistordning? Sjekk om du finner svaret under "Spørsmål og svar". Du kan også bruke kontaktskjemaet på nettsidene, eller ringe oss på 976 28 807 i tidsrommene nedenfor.

Mandag: 0930–1130
Onsdag: 1230–1430
Fredag: 0930–1130