Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Student og turnus

På vei inn i din yrkeskarriere som fysioterapeut? Her får du mer kunnskap om forhold som særlig angår sisteårsstudenter og turnusfysioterapeuter.


Side 2 av 2

Ferie og fravær

Det er viktig at turnusfysioterapeuten kjenner til bestemmelsene som gjelder ferie og fravær under turnustjenesten.

Side 2 av 2