Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ventelisteordning

Fra august 2014 ble det innført en bestemmelse om at kandidater som ikke har fått turnusplass, blir overført til venteliste. Her kan du lese mer om ventelisteordningen.


Tilbud om turnusplass (hel- og halvårsplass) gis frem til turnusstart. Hver ventelistekandidat får tilbud om helårsplass én gang og halvårsplass én gang.

Ventelistekandidater som ikke har mottatt turnusplass i ventetiden, er sikret de siste plassene på listen.

Kandidater som har takket ja til halvårsplass, blir tildelt (plassert) i en ledig turnusplass for det resterende halvåret. Tildeling av det andre halvåret skal skje uten unødig opphold.

Helsedirektoratet arbeider for å få flest mulig turnusplasser for turnusfysioterapeuter, slik at konsekvensene av endringene blir minst mulig. Samtidig vurderes ulike løsninger for å bedre situasjonen på lang sikt.

Se under «Relaterte lenker» for mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner