Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Turnuslønn

I tillegg til å vite hva lønnsnivået er under turnustjenesten, bør turnusfysioterapeuter også vite om mulighetene for oppnå mer enn minstelønn/garantilønn i fremtidige stillinger.


Under turnustjenesten mottar du fastlønn. Det gjelder også når du har turnustjeneste hos en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. I det siste tilfellet skal merarbeid i forbindelse med veiledning mv. fastsettes ut fra reelt utgiftsnivå ved avtale mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende fysioterapeut som gir deg veiledning.

Årslønnen for en turnusfysioterapeut er 90 % av minstelønn/garantilønn for fysioterapeut med 0 års ansiennitet. Se under "Relaterte lenker" for tabeller med minstelønn/garantilønn på de ulike tariffområdene.

En turnusfysioterapeut kan i prinsippet oppnå høyere årslønn enn den som er oppført på det aktuelle tariffområdet. Veiledningen nedenfor er likevel mest relevant for ansettelse i arbeidsforhold etter avsluttet turnustjeneste.

Om å forhandle lønn
Lønnen du starter med ved ansettelse i et arbeidsforhold, danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Det er derfor viktig at du benytter deg av muligheten til å stille lønnskrav ved ansettelse.

Strategi
Hvilken strategi du velger, er avhengig av hvor interessert du er i å få stillingen og høyere lønn, men også hvor sikker du er på at arbeidsgiveren ønsker deg i stillingen. Ditt forhandlingskort er at du kan takke nei til stillingen. Takker du ja til stillingen samtidig som du fremmer lønnskravet, har du gitt fra deg ditt beste forhandlingskort.

I tillegg til lønn kan du også forhandle om flyttekostnader, mobil, hjemmekontor eller kompetanseheving m.m. Det er din markedsverdi som gir deg forhandlingsrom.

Det er den enkelte søker som må sette fram krav om høyere lønn ved ansettelse, men du kan be om råd og veiledning fra tillitsvalgte på arbeidsplassen. Om den tillitsvalgte støtter ditt lønnskrav, vil det være en fordel i forhandlingene. Forhandlingene kan du ta alene eller ved hjelp av tillitsvalgt. Du kan be om et forhandlingsmøte, eller kun stille et skriftlig godt begrunnet krav.

Forberedelse
Før du forhandler lønn, bør du gjøre deg kjent med lønnsforholdene på arbeidsplassen du har søkt, og lønnsforhold for tilsvarende stillinger andre steder. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt på arbeidsplassen om hvilken lønn andre fysioterapeuter på arbeidsplassen har.

Du kan enten forhandle selv, eller be den tillitsvalgte om å forhandle lønn for deg. Det kan være situasjoner som tilsier at det er bedre å stille et lønnskrav uten støtte fra tillitsvalgt, for eksempel når tillitsvalgte mener du krever for mye lønn i forhold til andre fysioterapeuter på arbeidsplassen.

Har du fått en jobb i staten, skal arbeidsgiver vurdere din lønn etter 12 måneder. Ved tilsetting i andre tariffområder kan du be om lignende formulering i din arbeidsavtale.

Lønnskrav
Lag et skriftlig godt begrunnet krav med utgangspunkt i stillingsutlysingen og din kompetanse. Det er ulike måter å fremme krav på:

1. Du kan takke ja til stillingen og samtidig fremme lønnskrav.
2. Du kan takke ja til stillingen under forutsetning av en bestemt lønn. Dette betyr at dersom arbeidsgiver ikke imøtekommer ditt krav, vil tilbudet om stillingen automatisk gå til nummer 2.
3. Du kan forsøke å få lønnskravet vurdert før du takker ja til stillingen.

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner