Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Turnuslisens

Turnuslisens er et krav for å få begynne i turnustjeneste.


Turnusfysioterapeuten kan ikke påbegynne turnustjenesten før turnuslisens foreligger. Både turnusfysioterapeuten og turnusstedet har en selvstendig plikt til å sørge for at gyldig lisens foreligger før oppstart av tjenesten/arbeidsforholdet. Se relaterte lenker til Helsedirektoratets nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner