Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tilskudd ved reise og flytting

Du kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter dersom du må flytte på grunn av turnustjeneste.


Merk at ordningen har en årlig søknadsfrist. Se veileder og bruk søknadsskjema på Helsedirektoratets nettsider:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner