Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Student- og turnusmedlemskap

Har du spørsmål om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund som student eller turnusfysioterapeut? Her finner du innmeldingsskjema og svar på vanlige spørsmål om blant annet kontingent og hvilke fordeler og tilbud et medlemskap i forbundet gir deg.


For eksisterende og nye medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund har vi samlet nyttig informasjon på en egen medlemsside:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hvorfor bli medlem?

NFF arbeider for å styrke fysioterapeuters inntekts- og arbeidsvilkår. Med 10 000 medlemmer står forbundet sterkt i sitt politiske påvirkningsarbeid, hvilket er viktig for deg som er eller skal bli fysioterapeut, enten som ansatt eller selvstendig næringsdrivende.