Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sjekkliste ved første jobb

Kunnskap om rettigheter og muligheter i arbeidslivet er viktig. Denne sjekklisten hjelper deg til å skaffe oversikt.


Dette bør du vite:

Ansettelse
Informasjon om reglene som gjelder i ansettelsesprosessen, og andre praktiske forhold som er viktig å være oppmerksom på ved ansettelser, finner du her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Ansatt-og-arbeidsvilkaar/Ansettelse.

Tarifflønn for ansatte
Du skal ha lønn etter tariffavtalen i det avtaleområdet du blir ansatt i. Under "Relaterte lenker" finner du lenker til sider med informasjon om minstelønn/garantilønn i de største tariffområdene for ansatte fysioterapeuter.

Forhandle lønn ved ansettelse
Lønn du starter med i et arbeidsforhold, danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Det er derfor viktig at du benytter deg av muligheten til å stille lønnskrav ved ansettelse.

Forhandlingsstrategi
Hvilken strategi du velger, er avhengig av hvor interessert du er å få stillingen og høyere lønn, men også hvor sikker du er at arbeidsgiveren ønsker deg i stillingen. Ditt forhandlingskort er at du kan takke nei til stillingen. Takker du ja til stillingen samtidig som du fremmer lønnskravet, så har du gitt fra deg ditt beste forhandlingskort.

I tillegg til lønn kan du også forhandle om flyttekostnader, mobil, hjemmekontor eller kompetanseheving m.m. Det er din markedsverdi som gir deg forhandlingsrom.

Det er den enkelte søker som må sette fram krav om høyere lønn ved ansettelse, men du kan be om råd og veiledning fra tillitsvalgte på arbeidsplassen. Om den tillitsvalgte støtter ditt lønnskrav, vil det være en fordel i forhandlingene. Forhandlingene kan du ta alene eller ved hjelp av en tillitsvalgt. Du kan be om et forhandlingsmøte eller kun stille et skriftlig godt begrunnet krav.

Forberedelse
Før du forhandler lønn, bør du gjøre deg kjent med lønnsforholdene på arbeidsplassen du har søkt, og lønnsforhold for tilsvarende stillinger andre steder. Ta kontakt med hovedtillitsvalgt på arbeidsplassen om hvilken lønn andre fysioterapeuter på arbeidsplassen har. Du kan enten ta forhandlinger selv, eller be den tillitsvalgte om å forhandle lønn for deg. Det kan være situasjoner som tilsier at det er bedre å stille et lønnskrav uten støtte fra en tillitsvalgt, for eksempel når den tillitsvalgte mener du krever for mye lønn i forhold til andre fysioterapeuter på arbeidsplassen. Har du fått en jobb i staten, skal arbeidsgiver vurdere din lønn etter 12 måneder. Ved tilsetting i andre tariffområder kan du be om lignende formulering i din arbeidsavtale.

Lønnskrav
Lag et skriftlig godt begrunnet krav med utgangspunkt i annonsen og din kompetanse. Det er ulike måter å fremme krav på:

1. Du kan takke ja til stillingen og samtidig fremme lønnskrav.

2. Du kan takke ja til stillingen under forutsetning av en bestemt lønn. Dette betyr at dersom arbeidsgiver ikke imøtekommer ditt krav, vil tilbudet om stillingen automatisk gå til nummer 2.

3. Du kan forsøke å få lønnskravet vurdert før du takker ja til stillingen.

Selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd
Informasjon om prosessen ved tildeling av driftstilskudd finner du her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Naeringsdrivende/Driftstilskudd-tildeling-oppjustering-og-klage.

Inngå kontrakt før du begynner å jobbe. NFF har utarbeidet standardkontrakter for selvstendig næringsdrivende:

Sett deg godt inn i betingelsene i arbeidskontrakten før du signerer.

Sjekkliste for oppstart av egen virksomhet finner du her:

Har du fått tilbud om et vikariat med driftstilskudd? Les dette:

NFF har en egen kontaktpersonordning, og har i utgangspunktet en kontaktperson i hver kommune. Kontaktpersonen skal være bindeledd mellom de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene og kommunen. Les mer her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner