Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk for turnustjenesten

Her finner du informasjon om regelverket som er relevant for turnustjenesten.


Se under "Relaterte lenker" for forskrift, rundskriv og informasjon hos Fylkesmannen.

Det er Fylkesmannen i hvert fylke som godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms, Hordaland og Oslo og Akershus har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner