Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapeututdanning fra utlandet

Viktig informasjon for den som har sin fysioterapeututdanning fra utlandet.


Når fysioterapeuter utdannet i utlandet søker om autorisasjon i Norge, vurderer Helsedirektoratet tre ulike alternativer:

1. Turnustjeneste
Kandidaten må ha turnustjeneste (dette gjelder i all hovedsak alle som søker om godkjenning på bakgrunn av grunnutdanning fra annet land).

2. Praktisk tjeneste
Dette er ikke det samme som turnustjeneste. Helsedirektoratet gir spesifikke krav til tjeneste som må gjennomføres og dokumenteres før autorisasjon kan gis. Det kan for eksempel være krav om halvt års tjeneste i den kommunale fysioterapitjenesten. Søker må da selv finne seg en praksisplass/arbeidsplass.

3. Autorisasjon på bakgrunn av totalkompetansen
Dersom kandidatens utdanning og praksis fra annet land til sammen tilsvarer kravene til å bli autorisert i Norge, kan Helsedirektoratet gi autorisasjon.

Om turnustjeneste
Innen den norske turnusordningen, som Statsforvalteren administrerer, kan det bare tildeles turnusplass for et helt år. Der er det ikke mulighet for å få tildelt et halvt års turnustjeneste, fordi forskriften for turnustjenesten ikke beskriver den muligheten.

Merk: Utenlandsstudenter kan måtte vente et ekstra år på å få turnus i Norge, da det kreves dokumentasjon på fullført utdanning før du kan søke. Du kan, innen 1. september samme år som du avsluttet fysioterapeututdanningen, søke Helsedirektoratet om gjennomføring av turnustjeneste i Norge. Dette kan innebære at du kan få turnusplass august året etter at du er ferdig med studiene.

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/Turnus-for-fysioterapeuter

Praktisk tjeneste
Helsedirektoratet setter krav til praksis som skal gjennomføres før du kan gis autorisasjon. Du får midlertidig lisens for å kunne gjennomføre aktuell tjeneste, men må skaffe praksisplass selv.

(Artikkelen oppdatert 9. juni 2021)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner