Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fysioterapeututdanning fra utlandet

Viktig informasjon for den som har sin fysioterapeututdanning fra utlandet.


Turnuskandidater med utdanning fra utlandet må først få denne godkjent i Norge. Se «Relaterte lenker» for nærmere informasjon på Helsedirektoratets nettsider om krav til dokumentasjon m.m.

Når utdanningen er godkjent, deltar turnusfysioterapeuter med utdanning fra utlandet i valgordningen og trekning av nummerrekkefølge sammen med studentene ved utdanningsinstitusjonen i den regionen de er plassert i. Når kandidaten selv organiserer sin turnustjeneste, er det viktig å gjøre seg godt kjent med hvilke krav som stilles for å få turnustiden godkjent. Disse er nærmere beskrevet i kap 1.1 i retningslinjene for turnustjenesten:

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner