Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ferie og fravær

Det er viktig at turnusfysioterapeuten kjenner til bestemmelsene som gjelder ferie og fravær under turnustjenesten.


Bestemmelsene om ferie og fravær er gitt i punkt 2.7.2 i retningslinjene for turnustjenesten, "Ferie, flyttedager og fravær". Se lenke til regelverket for turnustjenesten under «Relaterte lenker».

Under turnustjenesten har du rett til å ta ut fem ukers ferie, fordelt likt på hvert tjenestested. Dette er en rett du har, og dermed ikke en plikt. Dersom du ser at ferie innebærer et for stort bortfall av inntekt, har du rett til å unnlate å ta ferie. Du har rett til utbetaling av feriepenger dersom turnustjenesten ved et av tjenestestedene opphører.

Du kan ha inntil fire ukers fravær grunnet sykdom.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner