Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Autorisasjon

Uten autorisasjon kan du ikke jobbe som fysioterapeut. Her finner du det du trenger å vite om å søke autorisasjon.


Søknad sendes inn elektronisk via Altinn av den enkelte som ønsker autorisasjon som fysioterapeut. På Helsedirektoratets nettsider finner du veiledning, søknadsskjema og annen relevant informasjon:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner