Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Student og turnus

På vei inn i din yrkeskarriere som fysioterapeut? Her får du mer kunnskap om forhold som særlig angår sisteårsstudenter og turnusfysioterapeuter.


Side 1 av 2

Student- og turnusmedlemskap

Har du spørsmål om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund som student eller turnusfysioterapeut? Her finner du innmeldingsskjema og svar på vanlige spørsmål om blant annet kontingent og hvilke fordeler og tilbud et medlemskap i forbundet gir deg.


Turnuslisens

Turnuslisens er et krav for å få begynne i turnustjeneste.


Turnuslønn

I tillegg til å vite hva lønnsnivået er under turnustjenesten, bør turnusfysioterapeuter også vite om mulighetene for oppnå mer enn minstelønn/garantilønn i fremtidige stillinger.


Tilskudd ved reise og flytting

Du kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter dersom du må flytte på grunn av turnustjeneste.

Ventelisteordning

Fra august 2014 ble det innført en bestemmelse om at kandidater som ikke har fått turnusplass, blir overført til venteliste. Her kan du lese mer om ventelisteordningen.

Autorisasjon

Uten autorisasjon kan du ikke jobbe som fysioterapeut. Her finner du det du trenger å vite om å søke autorisasjon.


Sjekkliste ved første jobb

Kunnskap om rettigheter og muligheter i arbeidslivet er viktig. Denne sjekklisten hjelper deg til å skaffe oversikt.

Sommerjobb

I hvilken grad kan studentene utøve helsehjelp, selv om yrkestittelen «fysioterapeut» ikke kan brukes? Her gjennomgår og oppsummerer vi det viktigste.Side 1 av 2