Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for fysioterapeuter.


Overordnede lover og forskrifter som gjelder alle fysioterapeuter:

Turnusfysioterapeuter og studenter:

Selvstendig næringsdrivende med driftstilskudd:

Ansatte fysioterapeuter:

Fysioterapeuter som tilbyr arbeidsplassvurdering:

Fysioterapeuter som tilbyr ridefysioterapi:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner