Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringsdrivende

Informasjon og veiledning for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, med og uten driftstilskudd.


Side 2 av 2

Overdragelse og goodwill

Veileder med svar på de vanligste spørsmålene om vederlag og andre forhold ved overdragelse av fysioterapipraksis med driftshjemmel. Tilgang til svarene krever innlogging.Mekling

Forbundet ønsker å tilby sine medlemmer en best mulig tjeneste på det juridiske området. Som et ledd i dette presenterer vi her et notat om mekling i konflikter mellom medlemmer.


Tvisteløsningsnemnd

Tvisteløsningsnemnda skal avgjøre tvister beskrevet i punkt 8 og 12 i rammeavtalen om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Avgjørelsene som publiseres her, er anonymisert.

Inhabilitet

Når er man egentlig inhabil? Habilitetsreglene skal sikre at forvaltningen treffer beslutninger i en sak uten å bli påvirket av egeninteressen til saksbehandlere og andre involverte.Kontaktperson i kommunen

Beskrivelse av kontaktpersonens rolle, oppgaver og rettigheter, og av samarbeidsutvalget i kommunen.


Bedriftshelsetjeneste

Hvilke krav stilles til en godkjent bedriftshelsetjeneste, og når har fysioterapeuter plikt til å ha bedriftshelsetjeneste?


Erstatningsansvar og NPE

Om selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters plikt til å betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).


Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer. Her gir vi informasjon om og retningslinjer for slik bistand.

Side 2 av 2