Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vikar i driftstilskudd

Forhold knyttet til vikar i driftstilskudd.


Notat oppdatert per 3. januar 2019 (krever innlogging):

"Spørsmål og svar":

Se også NFFs standardavtaler som gjelder vikar i driftstilskudd:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner