Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valg av selskapsform

Hvilken selskapsform passer best for din fysioterapivirksomhet?


Det finnes en rekke ulike selskapsformer for å drive fysioterapivirksomhet. I praksis er det tre hovedformer som er aktuelle ved valg av organisering av fysioterapivirksomhet: enkeltpersonforetak, aksjeselskap og ansvarlig selskap. De to artiklene nedenfor gir en nærmere veiledning i valget av selskapsform.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner