Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tvisteløsningsnemnd

Tvisteløsningsnemnda skal avgjøre tvister beskrevet i punkt 8 og 12 i rammeavtalen om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313). Avgjørelsene som publiseres her, er anonymisert.


Nærmere informasjon om nemndsbehandling

Større vekt på frivillige løsninger er nytt når nye retningslinjer for tvisteløsningsnemnd for avtalefysioterapeuter i KS-sektoren er klar fra og med april 2018.

Side 2 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om nemndsbehandling

Se relaterte lenker for nærmere informasjon om og retningslinjer for nemndsbehandling, og skjema til bruk ved begjæring om slik behandling.