Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tvisteløsningsnemnd

Tvisteløsningsnemnda skal avgjøre tvister beskrevet i punkt 8 og 12 i rammeavtalen om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313).


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner