Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Forskrifter og takstplakater m.m. ligger som relaterte lenker og dokumenter.


Takstforhandlinger høsten 2020

Det nærmer seg oppstart for de årlige drifts- og takstforhandlingene, som ble utsatt til etter sommeren på grunn av koronasituasjonen.

Takstforhandlingene 2019 er i havn

Norsk Fysioterapeutforbund er godt fornøyd med å ha oppnådd en fordeling innenfor årets ramme som er i tråd med forbundets politikk. Rammen er på linje med resultatet i offentlig og privat sektor for øvrig.

Takstforhandlingene er i gang

I NFFs krav i årets drifts- og takstforhandlinger legges det vekt på økning i tidstakster, takst for veiledet trening og takst A2k, repetisjon av samhandlingstakster og et kompetansetillegg for gruppebehandling.

Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

– Vi er veldig fornøyd med at NFFs hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. Det viktigste for oss var å få en strukturendring for å ivareta bredden og effektiviteten i fysioterapitjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

NFFs krav i takstforhandlingene er overlevert

Hovedtema i NFFs krav er økning av takstene i tråd med kostnads- og inntektsutviklingen, utjevning av inntektsforskjeller, kompensasjon for dyrere Helsenett, samt behandling som begrep.

Takstforhandlingene i 2018

I et møte i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 24. april ble takstbrukundersøkelsen for 2017/2018 lagt frem. NFF overleverer årets takstkrav til departementet 7. mai.

Takstforhandlingene 2017 har startet

Mandag 15. mai kl. 1000 møttes partene til oppstart for årets takstoppgjør. Her kan du lese NFFs krav og forbundsleder Fred Hatlebrekkes innledning i møtet.

Side 2 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner