Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utviklingen av driftstilskudd siden 2000

Fra 1. juli 2021 utgjør et fullt driftstilskudd kr 475 500 på årsbasis.


År

Driftstilskudd årlig, 100 %

2021

475 500

2020

453 720

2019

447 720

2018

444 600

2017

421 020

2016

420 600

2015

397 020

2014

397 020

2013

377 040

2012

375 600

2011

356 820

2010

353.800

2009

292 800

2008

250 500

2007

231 600

2006

227 460

2005

216 828

2004

214 680

2003

205 440

2002

202 956

2001

191 100

2000

182 520

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner