Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstforhandlinger høsten 2020

Det nærmer seg oppstart for de årlige drifts- og takstforhandlingene, som ble utsatt til etter sommeren på grunn av koronasituasjonen.


Takstforhandlingene vil foregå fra midten av september. Arbeidet med å utforme forbundets krav i takstforhandlingene er per 4. august i ferd med å bli sluttført. Mer informasjon kommer på Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider ved oppstart og avslutning av takstforhandlingene.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner