Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstforhandlingene utsatt til høsten - høyere egenandeler for pasienter - ingen endringer i driftstilskudd eller honorar fra 1.juli –

Norge og resten av verden ble rammet av en pandemi og Norge ble nedstengt.  Derfor ble ingen av vårens vanlige tarifforhandlinger gjennomført denne våren, ei heller takstforhandlingene. Dette arbeidet er utsatt til høsten. Det betyr at det ikke er endringer i størrelse på driftstilskudd eller takster fra 1. juli 2020 . Statsavtalen er videreført fram til 1. november i år. Legg merke til at takster for videokonsultasjoner kun gjelder til 1. september. Det er først når resultatet av takstforhandlingene foreligger at størrelse på driftstilskudd og takstene kan bli justert.


Økning av egenandel for pasienten

Fra 1. juli. forblir honoraret for fysioterapeuten uendret, mens refusjonen minskes som følge av påslag på 6,85%.  Dette betyr lavere utgifter for Staten og en dyrere betaling for pasientene. 

  • «NFF mener dette i beste fall er et umusikalsk vedtak, gitt situasjonen Norge står i», sier forbundsleder Gerty Lund. 

Ny takstplakat, egenandelsplakat og protokollen om forlengelse av økonomiske vilkår for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale (Statsavtalen) og ligger under relaterte lenker på høyere side.

Legg merke til at takster for videokonsultasjoner kun er til 1. september.

 

Lenke til stønadsforskriften (takstforskriften) fra 1. juli finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-26-1408

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner