Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstforhandlingene nærmer seg

Datoer for årets takstforhandlinger er nå klare, og det er bestemt hvem som deltar fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i forhandlingene.


Åpningsmøtet for takstforhandlingene er 12. mai. Deretter er det satt av følgende dager til forhandlinger: 27. mai, 28. mai, 3. juni, 4. juni og 8. juni.

Forbundsstyret vedtok i møte 21. april at NFFs deltakere i forhandlingene er:

  • Fra forbundsledelsen: Gerty Lund, forhandlingsleder
  • Fra Næringspolitisk råd: Per Olav Moberg Peersen, Lars Håvard Høgvoll, Lene C. Ziener, Morten Hagenes, Arnhild Skjølberg
  • Fra sekretariatet: Morten Bjerkhaug, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, Bente Øfjord

I de sentrale lønnsforhandlingene på de store tariffområdene inngår NFF i Unios forhandlingsutvalg, som er sammensatt av representanter fra flere forbund. Takstforhandlingene gjennomføres derimot selvstendig, uten medvirkning fra Unios forhandlingsapparat, noe som stiller særlige krav til sammensetningen av NFFs delegasjon.

(Bildet: NFFs deltakere i årets takstforhandlinger. Kolonner fra venstre, ovenfra og ned: Gerty Lund, Morten Hagenes, Per Olav Moberg Peersen, Morten Bjerkhaug, Bente Øfjord, Lene C. Ziener, Lars Håvard Høgvoll, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt. Arnhild Skjølberg var ikke til stede da bildet ble tatt.)

NFFs deltakere i takstforhandlingene 2021

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner