Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstforhandlingene fortsetter

Årets drifts- og takstforhandlinger fortsetter denne og neste uke. NFF stiller med et lag av erfarne forhandlere, og med inngående kunnskap om selvstendig næringsdrift for fysioterapeuter.


Bildet viser NFFs delegasjon før dagens forhandlinger i regjeringsbygget bak, som er R5 i Akersgata.

Fra venstre: Salvatore Scoglietti, business controller, NFFs seksjon for administrasjon og økonomi; Lars Håvard Høgvoll, nestleder i Næringspolitisk råd; Bente Øfjord (delvis skjult), seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon; Morten Hagenes, medlem av Næringspolitisk råd; Morten Bjerkhaug, advokat, NFFs forhandlingsseksjon; Lene Cammermeyer Ziener, medlem av Næringspolitisk råd; Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon; Gerty Lund, forbundsleder i NFF; Per Olav Peersen, leder av Næringspolitisk råd.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner