Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstforhandlingene er i gang

NFF legger i dag frem kravene i drifts- og takstforhandlingene 2020. En hovedmålsetning for NFF er å sikre inntektsutvikling for fysioterapeutene og kompensasjon for økonomisk tap knyttet til covid-19.


2020 har vært et spesielt år for mange, også for fysioterapeutene. Myndighetenes pålegg om å stenge fysioterapiinstitutter skapte en dramatisk økonomisk situasjon for avtalefysioterapeutene, og kompensasjonsordningene som kom på plass, traff i svært liten grad fysioterapeuter.

– Det har vært et krevende år for mange fysioterapeuter, og dette må få betydning for årets oppgjør, sier forbundsleder Gerty Lund.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner