Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nye takster er klare

Etter at NFF for første gang brøt takstforhandlingene 24. september i år, har Helse- og omsorgsdepartementet ensidig fastsatt den nye stønadsforskriften, som trer i kraft 1. november.


Se relatert lenke til den nye stønadsforskriften. Takstplakater fra NFF er vedlagt som relaterte dokumenter.

Den nye forskriften gjelder fra 1. november til 1. januar 2021, og det vil komme en ny forskrift for perioden 1. januar til 1. juli 2021. Sistnevnte forskrift er foreløpig ikke tilgjengelig på Lovdata, men takstene er klare, se vedlagt takstplakat som gjelder fra 1. januar.

– Det blir høyere satser i november og desember 2020, forklarer forbundsleder Gerty Lund, og viser til at dette er ment som kompensasjon for manglende takstjustering 1. juli. Takstene er derfor høyere ved utgangen av 2020 enn i første halvår 2021.

Rammene for oppgjøret er en økning på 1,34 prosent fra 1. juli 2020, som utgjør 34,3 millioner kroner i tillegg på honorartakstene på årsbasis. I tillegg er det gitt en ekstra kompensasjon for mindreinntektsutvikling i perioden 2014–2018 på 34 millioner kroner. Det er fordelt til sammen 68,3 millioner kroner på takstene.

Driftstilskuddet er fastsatt til 453 720 kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Kommunene vil etterbetale tillegget som skulle har vært utbetalt for perioden 1. juli 2020 til 31. oktober 2020.

Tilskudd til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter er også økt med 1,34 %, og utgjør 34,7 millioner kroner for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

De midlertidige videotakstene videreføres fram til 1. juli 2021.

Det innføres fra 1. november 2020 en ny tilleggstakst A1i for diagnostisk ultralyd.

For bidrag til ridefysioterapi er satsen fastsatt til 322 kroner fra 1. november, og 314 kroner fra 1. januar 2021. 

L-takstene er uendret.

Fastlønnstilskuddet er økt til 210 600 kroner.

NFF vil snarlig sende ut informasjon til sine medlemmer per e-post.

Vi viser for øvrig til vedlagte takstplakater. Merk at egenandelene ikke er endret. Takstplakatene og egenandelsplakat må benyttes sammen med stønadsforskriften.

(Artikkelen endret 4. november 2020 – oppdatering om uendrede L-takster og nye bidragssatser for ridefysioterapi.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner