Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Endringer i stønadsforskriften m.m. fra 1. januar 2021

En felles endringsforskrift er fastsatt som følge av lovendringen om direkte oppgjør, og den omfatter også endringer i takstbeløp fra 1. januar 2021 for enkelte grupper.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner