Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Forskrifter og takstplakater m.m. ligger som relaterte lenker og dokumenter.


Takster og driftstilskudd fra 1. juli 2021

Ny stønadsforskrift for fysioterapi er nå kunngjort av Helse- og omsorgsdepartementet, og NFFs takstplakater er tilgjengelige for nedlasting. Se relaterte lenker og dokumenter.

Resultatet fra årets takstforhandlinger

Årets ramme på 4,8 prosent, som inkluderer en inntekts- og kostnadskomponent, fordeles på de fleste takstene, egen koronakompensasjon og permanente takster for videokonsultasjon.

Takstforhandlingene nærmer seg

Datoer for årets takstforhandlinger er nå klare, og det er bestemt hvem som deltar fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i forhandlingene.

Nye takster er klare

Etter at NFF for første gang brøt takstforhandlingene 24. september i år, har Helse- og omsorgsdepartementet ensidig fastsatt den nye stønadsforskriften, som trer i kraft 1. november.

Brudd i takstforhandlingene

For første gang siden departementet, KS og fysioterapeutene har gjennomført de årlige takstforhandlingene, har NFF, NMF og PFF valgt å gå til brudd.

Takstforhandlingene fortsetter

Årets drifts- og takstforhandlinger fortsetter denne og neste uke. NFF stiller med et lag av erfarne forhandlere, og med inngående kunnskap om selvstendig næringsdrift for fysioterapeuter.

Takstforhandlingene er i gang

NFF legger i dag frem kravene i drifts- og takstforhandlingene 2020. En hovedmålsetning for NFF er å sikre inntektsutvikling for fysioterapeutene og kompensasjon for økonomisk tap knyttet til covid-19.

Takstforhandlinger høsten 2020

Det nærmer seg oppstart for de årlige drifts- og takstforhandlingene, som ble utsatt til etter sommeren på grunn av koronasituasjonen.

Side 1 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner