Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Forskrifter og takstplakater m.m. ligger som relaterte lenker og dokumenter.


Nye honorartakster og egenandeler

Fra 1. juli 2022 gjelder ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m., med tilhørende honorartakster og egenandeler.

Resultater fra takstforhandlingene

Helse- og omsorgsdepartementets tilbud til avtalefysioterapeuter var av en slik karakter at Norsk Fysioterapeutforbund onsdag valgte å gå fra forhandlingene i protest.

NFF og PFF gikk fra takstforhandlingene

Norsk Fysioterapeutforbund valgte – sammen med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund – å forlate forhandlingsbordet i Helse- og omsorgsdepartementet sent onsdag kveld.

Takstforhandlingene i gang

Onsdag 8. juni startet NFFs takstforhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet. – Vi vil stå på for alle avtalefysioterapeuter generelt og allmennfysioterapeutene spesielt, sier forbundsleder og forhandlingsleder Gerty Lund.

Klare for årets takstoppgjør

Mandag 9. mai leverte Norsk Fysioterapeutforbund sitt krav til årets takstforhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet. Allmennfysioterapeuter skal prioriteres i år. 

Takster og driftstilskudd fra 1. juli 2021

Ny stønadsforskrift for fysioterapi er nå kunngjort av Helse- og omsorgsdepartementet, og NFFs takstplakater er tilgjengelige for nedlasting. Se relaterte lenker og dokumenter.

Resultatet fra årets takstforhandlinger

Årets ramme på 4,8 prosent, som inkluderer en inntekts- og kostnadskomponent, fordeles på de fleste takstene, egen koronakompensasjon og permanente takster for videokonsultasjon.

Takstforhandlingene nærmer seg

Datoer for årets takstforhandlinger er nå klare, og det er bestemt hvem som deltar fra Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i forhandlingene.

Nye takster er klare

Etter at NFF for første gang brøt takstforhandlingene 24. september i år, har Helse- og omsorgsdepartementet ensidig fastsatt den nye stønadsforskriften, som trer i kraft 1. november.

Side 1 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner