Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Forskrifter og takstplakater m.m. ligger som relaterte lenker og dokumenter.


Nye takster er klare

Etter at NFF for første gang brøt takstforhandlingene 24. september i år, har Helse- og omsorgsdepartementet ensidig fastsatt den nye stønadsforskriften, som trer i kraft 1. november.

Brudd i takstforhandlingene

For første gang siden departementet, KS og fysioterapeutene har gjennomført de årlige takstforhandlingene, har NFF, NMF og PFF valgt å gå til brudd.

Takstforhandlingene fortsetter

Årets drifts- og takstforhandlinger fortsetter denne og neste uke. NFF stiller med et lag av erfarne forhandlere, og med inngående kunnskap om selvstendig næringsdrift for fysioterapeuter.

Takstforhandlingene er i gang

NFF legger i dag frem kravene i drifts- og takstforhandlingene 2020. En hovedmålsetning for NFF er å sikre inntektsutvikling for fysioterapeutene og kompensasjon for økonomisk tap knyttet til covid-19.

Takstforhandlinger høsten 2020

Det nærmer seg oppstart for de årlige drifts- og takstforhandlingene, som ble utsatt til etter sommeren på grunn av koronasituasjonen.

Takstforhandlingene 2019 er i havn

Norsk Fysioterapeutforbund er godt fornøyd med å ha oppnådd en fordeling innenfor årets ramme som er i tråd med forbundets politikk. Rammen er på linje med resultatet i offentlig og privat sektor for øvrig.

Takstforhandlingene er i gang

I NFFs krav i årets drifts- og takstforhandlinger legges det vekt på økning i tidstakster, takst for veiledet trening og takst A2k, repetisjon av samhandlingstakster og et kompetansetillegg for gruppebehandling.

Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

– Vi er veldig fornøyd med at NFFs hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. Det viktigste for oss var å få en strukturendring for å ivareta bredden og effektiviteten i fysioterapitjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Side 1 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner