Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Forskrifter og takstplakater m.m. ligger som relaterte lenker og dokumenter.


Brudd i takstforhandlingene

For første gang siden departementet, KS og fysioterapeutene har gjennomført de årlige takstforhandlingene, har NFF, NMF og PFF valgt å gå til brudd.

Takstforhandlingene fortsetter

Årets drifts- og takstforhandlinger fortsetter denne og neste uke. NFF stiller med et lag av erfarne forhandlere, og med inngående kunnskap om selvstendig næringsdrift for fysioterapeuter.

Takstforhandlingene er i gang

NFF legger i dag frem kravene i drifts- og takstforhandlingene 2020. En hovedmålsetning for NFF er å sikre inntektsutvikling for fysioterapeutene og kompensasjon for økonomisk tap knyttet til covid-19.

Takstforhandlinger høsten 2020

Det nærmer seg oppstart for de årlige drifts- og takstforhandlingene, som ble utsatt til etter sommeren på grunn av koronasituasjonen.

Takstforhandlingene 2019 er i havn

Norsk Fysioterapeutforbund er godt fornøyd med å ha oppnådd en fordeling innenfor årets ramme som er i tråd med forbundets politikk. Rammen er på linje med resultatet i offentlig og privat sektor for øvrig.

Takstforhandlingene er i gang

I NFFs krav i årets drifts- og takstforhandlinger legges det vekt på økning i tidstakster, takst for veiledet trening og takst A2k, repetisjon av samhandlingstakster og et kompetansetillegg for gruppebehandling.

Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

– Vi er veldig fornøyd med at NFFs hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. Det viktigste for oss var å få en strukturendring for å ivareta bredden og effektiviteten i fysioterapitjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

NFFs krav i takstforhandlingene er overlevert

Hovedtema i NFFs krav er økning av takstene i tråd med kostnads- og inntektsutviklingen, utjevning av inntektsforskjeller, kompensasjon for dyrere Helsenett, samt behandling som begrep.

Takstforhandlingene i 2018

I et møte i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 24. april ble takstbrukundersøkelsen for 2017/2018 lagt frem. NFF overleverer årets takstkrav til departementet 7. mai.

Side 1 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner