Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takster og driftstilskudd per 1. juli 2016

Takstforskrift, plakater og andre dokumenter knyttet til takstoppgjøret i 2016.


Vedlagt er informasjon fra NFFs forhandlingsseksjonen om alle endringer fra 1. juli 2016 i takster for fysioterapeuter, samt annen informasjon for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Takstplakaten er en forenkling av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (takstforskriften), og må kun benyttes sammen med den nye takstforskriften, som gjelder fra 1. juli 2016.

Merk at NFFs egenandelsplakat spesifiserer hvilke andeler som inngår i frikortet. Dersom fysioterapeuten har andre tilleggstjenester, skal dette spesifiseres på eget oppslag i henhold til forskriftens kapittel IV.

Alle vedlegg: Se under "Relaterte dokumenter". NB: Den vedlagte takstforskriften (i PDF) er gjeldende versjon per 1. juli 2016. Forskriften ble endret i desember 2016, se lenke. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner