Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Anbudsmateriale

Veiledningsmateriale for medlemmer som ønsker å legge inn anbud på tiltak innen avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og/eller oppfølging.


NFF har utarbeidet en veileder og en mal for anbud på tiltak innen avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og/eller oppfølging. Malen er revidert på bakgrunn av ny forskrift om arbeidsrettede tiltak. Den reviderte tilbudsmalen er et utgangspunkt for utarbeidelse av anbud, men må tilpasses den enkelte utlysning. Det er derfor viktig at du leser utlysningen og kravspesifikasjonen grundig, og endrer eller legger til tekst fra kravspesifikasjonen i malen.

Tilgang til filene nedenfor krever innlogging.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner