Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Starte opp virksomhet

Kort veiledning med sjekkliste for fysioterapeuter som vil starte opp praksis som selvstendig næringsdrivende.


Dette må du huske på når du starter opp din praksis:

 • Du må melde fra til kommunen at du starter en helsetjeneste, jf. helsepersonelloven § 18. Skriv gjerne noe om hvilket tilbud du starter.
 • Oppføring i register:
 • Forsikring: Som medlem i NFF har du en forsikringspakke som omfatter liv, uførhet, kritisk sykdom, ulykke og ID, med mindre du har reservert deg mot NFFs obligatoriske forsikring. Du bør også vurdere ditt behov for tilleggsforsikringer, særlig sykeavbruddsforsikring og tjenestepensjon. Husk at du som selvstendig næringsdrivende ikke har noen arbeidsgiver som sparer til din pensjon, og heller ingen som dekker dine utgifter hvis du blir syk. NFFs forsikringskontor kan gi deg individuell veiledning her: https://www.fysioforsikring.no/.
 • Elektronisk pasientjournal (EPJ): Du må ha et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ), jf. forskrift om pasientjournal § 12. Det finnes flere EPJ-leverandører på markedet som leverer til fysioterapeuter, men Promed/PasientSky, Physica, Extensor, EG Hano og Arko er kjente leverandører for fysioterapeuter. Ved valg av EPJ er det viktig at systemet følger norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Informasjon om hva du bør passe på, finner du under "Spørsmål og svar".
 • Du må ha en betalingsløsning. Du kan for eksempel vurdere om Vipps eller Izettle kan passe til din virksomhet. Når det gjelder nærmere informasjon om hvilke krav som stilles til en betalingsløsning, se artikkel om kassesystem/kontantkasse.
 • Helfo: Dersom du har driftstilskudd, må du inngå avtale med Helfo: https://helfo.no/
 • Norsk Helsenett: Tilkobling til Helsenettet er frivillig for fysioterapeuter uten driftsavtale med kommunen, men det er et uttalt politisk mål at det fremtidige helsevesenet skal være basert på elektroniske meldinger, og det er viktig at fysioterapeuter følger med i denne utviklingen. Se Norsk Helsenetts veileder for elektronisk meldingsutveksling når det gjelder hvordan dette fungerer, og hvilke krav som stilles før sensitiv pasientinformasjon kan sendes elektronisk. Fysioterapeuter med driftstilskudd må være tilkoblet Helsenettet for innrapportering av oppgjørskrav/egenandelsopplysninger til Helfo, og kan utløse egne takster. For mer informasjon se forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m og Helfo sine sider: https://helfo.no/

NFF har også inngått en avtale med Trinnvis, et elektronisk internkontrollprogram. Trinnvis varsler deg om nye og endrede lovkrav og fordeler internkontrolloppgavene i praksisen. NFF-medlemmer får 30 % rabatt. Se mer her: Næringsdrivende > Internkontroll.

 • Anbudsmateriale: NFF har utarbeidet en veileder og en mal for anbud på tiltak innen avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og/eller oppfølging.
 • Regnskap: Du bør vurdere å benytte regnskapsfører til virksomheten. Mange klarer seg uten, men kanskje kan det være ekstra nyttig å ha profesjonell hjelp de første årene, til man eventuelt kan ta over selv? Når det gjelder regnskapsprogram, kan du vurdere Tripletex og X ledger.

NFF har også inngått en medlemsfordelsavtale med regnskaps- og revisjonsselskapene Norway Accounts og Sirkel Revisjon. Gjennom kurs, veiledning og annen informasjon om regnskap, skatt og avgift bidrar NFF til oppdatert kunnskap blant medlemmene på disse områdene. Les mer om dette: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Naeringsdrivende/Regnskap-og-skatt.

 • NFFs kontaktperson: Du bør opprette kontakt med NFFs kontaktperson i din kommune, slik at du kan bli orientert om det som skjer blant fysioterapeutene og i forholdet til kommuneadministrasjonen. Se informasjon om kontaktpersonrollen.
 • Kurs: Vi anbefaler alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter å ta NFFs tredagers gratis kurs på Ullevaal Stadion. Kurset arrangeres hvert år i oktober måned. Målgruppen er både næringsdrivende med og uten tilskudd. Her blir det gjennomgang av rammevilkår og øvrige tips til driften, samt muligheter for å utvide nettverket.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner