Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skatt og avgift

Gjennom kurs og annen informasjon om regnskap, skatt og avgift bidrar NFF til oppdatert kunnskap blant medlemmene på disse områdene.


NFF har inngått en medlemsfordelsavtale med regnskaps- og revisjonsselskapene Norway Accounts og Sirkel Revisjon. Les om avtalen i denne nyhetsartikkelen:

Overdragelse av fysioterapivirksomhet har skattemessige konsekvenser for begge parter. Se dette notatet (krever innlogging):

Skattemessige forhold m.m. ved bruk av bil i fysioterapivirksomhet er behandlet i dette notatet:

Opplæring:
Vi har holdt nettkurs om årsregnskap og likningspapirer som oppdateres/kontrolleres av Norway Accounts.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner